Formulář pro odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

Adresát
Internetový obchod: www.plenobox.cz

Společnost: Ing. arch. Tereza Špirhanzlová

Se sídlem: Nad Vodovodem 731/29, 100 00 Praha

IČ/DIČ: 07394560/DIČ: CZ8459103818

E-mailová adresa: plenobox@gmail.comOznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

................................................................................................................................................................
Datum objednání............................................../datum obdržení......................................................

Číslo objednávky:.................................................................................................................................

Peněžní prostředky za objednání, případně i za doručení, byly zaslány převodem na účet a budou navráceny zpět převodem na účet č. ...................................................................................

Jméno a příjmení spotřebitele: .........................................................................................................

Adresa spotřebitele: ...........................................................................................................................

Email: ....................................................................................................................................................

Telefon: .................................................................................................................................................


V .............................., dne ...............................


______________________________________

Jméno a příjmení spotřebitele